Hľadaný výraz: Jon 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Ale Jonáš vstal a chcel utiecť spred Pána do Taršišu; išiel do Joppe, kde našiel loď, ktorá išla do Taršišu, dal jej svoje plavné a nastúpil do nej, aby šiel s nimi do Taršišu spred Pána.

1

mail   print   facebook   twitter