Hľadaný výraz: Jon 1,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 „Vstaň, choď do veľkého mesta Ninive a zvestuj mu, že ich zloba vystúpila predo mňa.“

1

mail   print   facebook   twitter