Hľadaný výraz: Jon 1,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Tu pojal mužov veľký strach pred Pánom a obetovali Pánovi obetu a zaviazali sa sľubmi.

1

mail   print   facebook   twitter