Hľadaný výraz: Jon 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Pán prehovoril k Jonášovi, synovi Amatiho, takto:

1

mail   print   facebook   twitter