Hľadaný výraz: Jon 1,9, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
9 Odpověděl jim: "Jsem Hebrej a uctívám Hospodina, Boha nebes, který stvořil moře i pevninu."

1

mail   print   facebook   twitter