Hľadaný výraz: Joel 4,9-13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Volajte toto medzi národmi, vyhláste vojnu, vzbuďte všetkých hrdinov, nech prídu, nech vystúpia všetci bojovníci! 10 Prekujte si pluhy na meče a viničné nože na kopije, slaboch nech povie: „Som hrdina!“ 11 Ponáhľajte sa a poďte, všetky národy z okolia, a zhromaždite sa! Priveď ta, Pane, svojich hrdinov! 12 Nech sa vzbudia a nech vystúpia národy do Jozafatského údolia, lebo tam si zasadnem súdiť všetky okolité národy. 13 Priložte kosák, lebo žatva je zrelá, poďte, šliapte, lebo lis je plný, kade prekypujú, lebo ich zločin je veľký.“

1

mail   print   facebook   twitter