Hľadaný výraz: Joel 4,4-8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 A čo ste aj vy pre mňa, Týrus a Sidon a celý obvod Filištíncov? Idete sa mi pomstiť? Ak sa mi chcete pomstiť, veľmi rýchlo obrátim vašu pomstu na vašu hlavu. 5 Veď ste zobrali moje striebro a zlato a moje najkrajšie skvosty zaniesli do svojich chrámov. 6 Synov Júdu a synov Jeruzalema ste predali Grékom, aby ste ich odstránili z ich vlasti. 7 Hľa, ja ich vzbudím z miesta, kde ste ich predali, a váš čin zvrátim na vašu hlavu. 8 Vašich synov a vaše dcéry predám prostredníctvom Júdovcov; oni ich predajú Sabejcom, ďalekému to národu, lebo hovoril Pán.

1

mail   print   facebook   twitter