Hľadaný výraz: Joel 4,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Egypt bude pustatinou a Edom bude pustou stepou pre násilie proti synom Júdu, ktorí vylievali nevinnú krv v ich krajine.

1

mail   print   facebook   twitter