Hľadaný výraz: Joel 2,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Ich výzor je ako výzor koní a ako jazdci, tak bežia.

1

mail   print   facebook   twitter