Hľadaný výraz: Joel 2,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Pred ním oheň zožiera a za ním vypaľuje plameň; sťa záhrada Eden je pred ním zem, za ním však znivočená púšť a nieto pred ním nijakej záchrany.

1

mail   print   facebook   twitter