Hľadaný výraz: Joel 2,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Deň tmy a mrákavy, deň oblakov a víchrice. Ako zora sa rozprestiera na vrchoch národ početný a mocný, jemu podobný nebol od prapočiatku a za ním už po roky rodov a rodov nebude.

1

mail   print   facebook   twitter