Hľadaný výraz: Joel 2,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Možno, že sa zmení a odpustí a zanechá po sebe požehnanie na obetu a nápoj Pánovi, vášmu Bohu.

1

mail   print   facebook   twitter