Hľadaný výraz: Joel 2,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.“

1

mail   print   facebook   twitter