Hľadaný výraz: Joel 2,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Pán vydá hlas pred svojím vojskom, veď jeho tábor je veľmi veľký, veď je mocný a vykonáva jeho rozkaz. Áno, veľký je Pánov deň a veľmi hrozný, ktože ho vydrží?

1

mail   print   facebook   twitter