Hľadaný výraz: Joel 2,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Pred ním sa trasie zem, chveje sa nebo, slnko a mesiac sa zatemnia a hviezdy stiahnu svoj jas.

1

mail   print   facebook   twitter