Hľadaný výraz: Joel 1,9-10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Pokrmové a nápojové obety zmizli z domu Pánovho, smútia kňazi, služobníci Pánovi. 10 Spustošené je pole, smúti roľa, veď je znivočené obilie, vyschol mušt, olej uvädol.

1

mail   print   facebook   twitter