Hľadaný výraz: Joel 1,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Zvyšok po rezáčovi zožrala kobylka, zvyšok po kobylke zožral skokan, zvyšok po skokanovi zožral ničiteľ.

1

mail   print   facebook   twitter