Hľadaný výraz: Joel 1,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 „Beda tomuto dňu, veď blízo je Pánov deň, príde ako pohroma od Hromovládcu!

1

mail   print   facebook   twitter