Hľadaný výraz: Joel 1,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Zasväťte pôst, zvolajte zbor, zhromaždite starcov, všetkých občanov krajiny do domu Pána, svojho Boha, a volajte k Pánovi:

1

mail   print   facebook   twitter