Hľadaný výraz: Joel 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Slovo Pánovo, ktoré prehovoril k Joelovi, synovi Fatuela.

1

mail   print   facebook   twitter