Hľadaný výraz: Job 34,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Veď on (vlastne) tvrdil: »Neosoží človeku, ak si nažíva on s Bohom v priateľstve.«

1

mail   print   facebook   twitter