Hľadaný výraz: Job 34,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Toho, ktorý rečie: »Lotor!« kráľovi, veľkomožným zasa: »Bezbožníci (ste)!«?

1

mail   print   facebook   twitter