Hľadaný výraz: Job 19,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 On postrhúval zo mňa moju slávu a z hlavy mi sňal veniec ozdobný.

1

mail   print   facebook   twitter