Hľadaný výraz: Job 19,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Vtedy ho ja, veru, ja sám uvidím. Moje oči ho uzrú, a nie iný. Mne srdce vnútri túžbou zmiera…

1

mail   print   facebook   twitter