Hľadaný výraz: Job 18,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Vytrhne ho z bezpečného stanu, odvedie ho ku kráľovi hrôzy.

1

mail   print   facebook   twitter