Hľadaný výraz: Job 18,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Choroba rozožerie jeho kožu, smrti prvý syn mu údy zhltá.

1

mail   print   facebook   twitter