Hľadaný výraz: Job 16,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 a jeho tlupa sa ma zmocňuje. Dal sa za svedka, by sa vrhol na mňa, môj žalobca tak svedčí proti mne.

1

mail   print   facebook   twitter