Hľadaný výraz: Job 16,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Ach, zem, krv moju pozakrývať nechci! Nech pre môj plač niet miesta skrytého!

1

mail   print   facebook   twitter