Hľadaný výraz: Job 16,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Tak, žínenku už ušil som si na kožu a svoj roh som do prachu pohrúžil.

1

mail   print   facebook   twitter