Hľadaný výraz: Job 15,25-28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Zdvihol svoju ruku proti Bohu, proti Všemocnému sa postavil, 26 útočil proti nemu s tvrdou šijou a množstvom štítov vypuklých. 27 Vo vlastnom tuku si ukryl obličaj, a nabral sadla na svoje slabiny. 28 Osídľoval spustošené mestá, domy, v ktorých nemal bývať nik, lebo boli celkom v rozvalinách.

1

mail   print   facebook   twitter