Hľadaný výraz: Job 12,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Azda ucho nerozlišuje slová, ako pokrm ochutnáva podnebie?

1

mail   print   facebook   twitter