Hľadaný výraz: Job 1,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 V jeho stádach bolo sedemtisíc oviec, tritisíc tiav, päťsto záprahov rožného statku a päťsto oslíc. Aj čeľade mal veľmi mnoho. Bol to muž, ktorý vynikal nad všetkých synov Východu.

1

mail   print   facebook   twitter