Hľadaný výraz: Job 1,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21 a povedal: „Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim. Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené!“

1

mail   print   facebook   twitter