Hľadaný výraz: Job 1,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 On ešte hovoril a už prichádzal iný a zvestoval: „Pánov oheň padol z neba, spálil ovce i valachov a pohltil ich. Ja jediný som unikol, aby som ti to oznámil.“

1

mail   print   facebook   twitter