Hľadaný výraz: Jn 7,1-9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Potom Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho chceli zabiť. 2 Boli však blízko židovské sviatky Stánkov. 3 Jeho bratia mu povedali: „Odíď odtiaľto a choď do Judey, aby aj tvoji učeníci videli, aké skutky konáš! 4 Veď nik nerobí nič v skrytosti, ak sa chce stať verejne známym. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu!“ 5 Lebo ani jeho bratia v neho neverili. 6 Ježiš im povedal: „Môj čas ešte nenadišiel, ale váš čas je stále tu. 7 Vás nemôže svet nenávidieť, mňa však nenávidí, lebo ja o ňom svedčím, že jeho skutky sú zlé. 8 Vy choďte na sviatky! Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil.“ 9 Toto povedal a ostal v Galilei.

1

mail   print   facebook   twitter