Hľadaný výraz: Jn 5,30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.

1

mail   print   facebook   twitter