Hľadaný výraz: Jn 5,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna, a tí, čo ho počujú, budú žiť.

1

mail   print   facebook   twitter