Hľadaný výraz: Jn 4,46, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
46 Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník, ktorý mal v Kafarnaume chorého syna.

1

mail   print   facebook   twitter