Hľadaný výraz: Jn 4,36, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
36 Žnec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač, aj žnec.

1

mail   print   facebook   twitter