Hľadaný výraz: Jn 4,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov.

1

mail   print   facebook   twitter