Hľadaný výraz: Jn 4,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: »Daj sa mi napiť,« ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“

1

mail   print   facebook   twitter