Hľadaný výraz: Jn 3,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

1

mail   print   facebook   twitter