Hľadaný výraz: Jn 3,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.

1

mail   print   facebook   twitter