Hľadaný výraz: Jn 2,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Potom zišiel on i jeho matka a bratia i jeho učeníci do Kafarnauma, kde zostali niekoľko dní.

1

mail   print   facebook   twitter