Hľadaný výraz: Jn 19,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 Preto si medzi sebou povedali: „Netrhajme ho, ale losujme oň, čí bude!“ Aby sa splnilo Písmo: „Rozdelili si moje šaty a o môj odev hodili lós.“ A vojaci to tak urobili.

1

mail   print   facebook   twitter