Hľadaný výraz: Jn 19,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Tak im ho teda vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša.

1

mail   print   facebook   twitter