Hľadaný výraz: Jn 14,15-17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. 16 A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky - 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás.

1

mail   print   facebook   twitter