Hľadaný výraz: Jn 11,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Ježiš odpovedal: „Nemá deň dvanásť hodín? Kto chodí vo dne, nepotkne sa, lebo vidí svetlo tohto sveta.

1

mail   print   facebook   twitter