Hľadaný výraz: Jn 11,47, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
47 Veľkňazi a farizeji zvolali veľradu a hovorili: „Čo robiť? Tento človek robí mnohé znamenia.

1

mail   print   facebook   twitter