Hľadaný výraz: Jn 11,35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
35 A Ježiš zaslzil.

1

mail   print   facebook   twitter